logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

תרמית התדמית ו "משחק התדמית"

תרמית התדמית ו "משחק התדמית"

אשליית התדמית

רבי נחמן אמר …
“יותר מידי אנו מסתתרים מאחורי תדמיות שפוטרות מלבחון מי אנחנו באמת“.

כחלק משחרור ”אשליית התדמית“ ההרצאה נותנת למשתתף חוויה אישית בהתמודדויות עם מהות התדמית. ז“א – תהליך ממוקד, ענייני המשנה לך גישת חיים על מול הסביבה ועצמך.
המשתתפים בהרצאה בהבנת התאוריה האיכותית שמקורה בגורמים : פסיכולוגיה, פסיכיאטריה ו התורה.
בהרצאה נוגעים באופן ממוקד עד כמה עם בכלל ניתן ”להשתחרר מאשליית“ או ”חלומות התדמית“.

בדרך החווייתית שמעוברת הסדנה מתגלה טבעו האמתי של כל אדם בצורה בולטת כאשר המקור הנם המשתתפים עצמם.
חלומות התדמית, הירידה לשורש העניין וקבלת פתרונות מידיים בנושאים – ”אגו מנופח“ ו ”רגישות יתר“ (נשים יקרות..).

תוצרי המפגש,

» המשתתף בוחר להראות לעצמו את עצמו… !
» היכולת לתת ביטוי לעצמי בכאן ועכשיו ובמידי.
» החלטה אישית מה לעשות עם ”החומרים הכימיים“ של עצמי.
» התמודדות והשתחררות מדמיונות ובריחה.
» תפוקה אישית בעבודתך
» עמידה במשימות אישיות
» הרבה אמונה
• ההרס העצמי ינצח.. יום אחד אולי לא אפרוש כנפיים…
אורך המפגש, 45 דקות, שעה וחצי, שעתיים