logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

מכירות ושרות מתחילות בטלפון

מכירות ושרות מתחילות בטלפון

פיתוח מערכי מכירה ושרות טלפוני

כשאנחנו מתחילים להשתמש בטלפון לשם מכירות* = פגישות או …. אנחנו מגלים לעיתים קרובות שאנחנו עוסקים
באמצעי תקשורת הרבה יותר מסובך ממה שחשבנו לראשונה.

מצאנו שיש אנשים רבים שהתנועה הקשה ביותר עבורם היא – "הרמת השפופרת".

רבים פוחדים מפני השימוש בטלפון – הם פוחדים בעיקר מפני שהם חוששים מדחייה או מכישלון.

אחד היסודות שבמכירות טלפוניות / פגישות הוא להפעיל את "חוק המספרים הגדולים".

נושאי הלימוד

כיצד אנחנו יכולים להתגבר על "הפחד" שלנו מהטלפון?
שיחה עם ובלי התנגדויות והסתייגויות – "ספר התשובות"
תסריטי שיחה לקביעת פגישות – "10 האסים"
תסריטי שיחה מקורים למכירה באמצעות הטלפון.
מחויבות לעשייה

הסדנה מלווה בסרט מעולם המכירות

*נסו אותנו במרתון הטלפונים