logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

מכירות ושרות ללא התנגדות

מכירות ושרות ללא התנגדות

מכירות ושרות ללא התנגדות – בנוסף, האם דעה שונה זו התנגדות ?!

באו נתחיל ברושם הראשוני.. האם ניתן לביים אותו? ברור שכן !
ואז פוגשים את הלקוח ( פנים מול פנים או לחילופין שיחת טלפון.. )

השלב הראשוני הנו זיהוי דפוס לקוח ( סגנון הלקוח ).
הסגנון יכול להיות :

מוחצן
רציונל
מעבד
רגשן
ועוד..

בשלב זה, איש המכירות/השרות מתבקש "להתאים עצמו" "ל ל ק ו ח " ! למה?  ככה !
זאת אומרת, כבר בשלב זה יכולים להתקיים קונפליקטים והתנגדויות באם הנך מודע לסגנון ודפוס הלקוח.

על מנת שהתהליך יהיה ללא התנגדויות משלבים את הפורמלה לעיל יחד.
בהמשך… בודקים :

האם ההתנגדות של הלקוח הנה התנגדות אמיתית?!

בתהליך המכירה והשרות משתמשים ברובו בארבע שלבים שאני יוזם :

1. שבירת הקרח ( המקרב ) – בנית האמון
2. לעורר את הצורך ובעיקר מענה לאותו צורך
3. סגירה איכותית
4. אחריות אישית

נ.ב – לקיחת הפניות ( לידיים )

 

אם נשכיל להבין שהתנגדות הלקוח בתהליך המכירה זו בעצם שאלה שלא קיבלה מענה לאותם צרכי הלקוח, נדע להשיב באופן ענייני וכך כל התנגדות מתקבלת בברכה! ( כמובן שלא ביזמתי ).

נושאי הלימוד

זיהוי התנגדות אמיתית
מוטיב הרושם הרשוני
זיהוי דפוס הלקוח וסגנונו התקשורתי
מענה ללקוחות קשים ובעייתים
כיצד ניגשים להתנגדות ( לשאול, לתחם, לענות )
טיפול בהתנגדויות שכיחות
מהם המניעים האמיתיים של הלקוח…
כיצד להיעזר בהתנגדויות בתהליך המכירה והשרות לרבות דיסוננסים קוגניטיביים של הלקוח
משפטי "מחץ"
פתיחת "צווארי בקבוק" במוקדי שרות