logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

מוטיבציה והנעה

מוטיבציה והנעה

מה יגרום לך, כן כן לך ! לעובדך ולעסק שלך להתחיל לפעול מחדש…

מה גורם לך ללכת לישון ולוותר…?!
למה הנעה זה "סם החיים" …?
מה מטרת ההנעה ?
מה היא בעצם הנעה ומוטיבציה ? לגרום לאדם שממולנו להגיע למקום שבו אנו רוצים אותו, לגרום לו לשתף איתנו פעולה.
לעובד שלי, לשותפים שלי.

אז איך מניעים כל אחד?
איך יוצרים את זה?
ומה בעצם אנחנו מלמדים ?

 

זה מתחיל מהדבר הכי טריביאלי ופשוט כמו אופן הכניסה שלך לחדר
ומגיע עד לתהליכים כמו איך להגיד דברים בצורה שלא יערערו ספק באמינותם.

עוד בהנעה…

שליטה ועליונות, סיפוקים מידיים, הורדת מתח, תקשורת מילולית, תקשורת אנליטית – לדעת על מה אתה מדבר, תקשורת רגשית,
לדעת לעבוד עם האינטונציה שלך, איך להניע באמצעות התקשורת שלך.

נושאי הלימוד

הנעת סוגי לקוחות ומאפייני התנהגות
השלכה כגורם מניע
חיזוקים חיובים ושלילים – חוקי התוצאה
תיאורית "הפחתת הדחף"
הנעה וריגוש – הטענת המצברים מחדש
מציאת המניע והמנוע של כל אחד !