logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

סימולציות והטמעת תכני למידה

סימולציות והטמעת תכני למידה

סימולציות חווייתיות יוצאות דופן ומקוריות המותאמות לתוצאה הרצויה

אנשים אוהבים לשחק ולדמות מצבים… ( זו בעצם הרעננות של הילדות ) לכן, תהליך למידה חווייתי מלמד ומייצר הטמעה מיידית ומרובה.
סדנת הסימולציה מתבקשת כאשר רוצים לשפר :
מכירות, שרות, ישיבות צוות, התמקדות במשימות, שיפור קבלת החלטות, גיוס וראיונות אישים, תקשורת בין אישית ועוד.

יחד עם זאת, אנו ערים לקושי בתרגול מצבים. להלן מספר סיבות לכך :

1. ישנם משתתפים שממש לא אוהבים את ה"פוקס" עליהם..!
2. משתתפים אשר בולטים ביכולותיהם ובתוצאותיהם לא ששים לתרגל מול כולם.
3. אנחנו הישראלים, "מבינים מהר" את הפרנציפ וממש "מיותר" לתרגל….

לפיכך, תרגול והמחשה הנו אמנות אמיתית.
בתהליך אנו גורמים למשתתפים לפעול ולהתנסות ובעיקר לדמות מצבים מעולם התוכן היומיומי של עצמם.
לרוב, ניתוח, תחקור משאוב מתבצע בשילוב הסימולציה אשר צולמה ב T.V במעגל סגור.
חברי הקבוצה משתפים את אשר ראו ומעלים נקודות טעונות שיפור.
מנחה התהליך מסכם יחד עם המשתתפים נקודות חשובות להמשך…

השיטה :

אבחון ממוקד וקצר ( בשיחה אישית או בשטח בפועל – O.J )
בנית הסימולציות.
מציאת "דגלים אדומים" וקשיים נוספים.
לעיתים, על מנת לדמות הכי קרוב למציאות אנו נעזרים בתפאורה, בגדים וכדומה..
(לדוגמה, סדנת סימולציה בנושא "יום בחיי הרופא והצוות" שנערכה לצוות הרפואי הבכיר בבית החולים הפסיכיאטרי באר יעקב)