logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

טיפול זוגי בדגש על אחריות אישית

טיפול זוגי בדגש על אחריות אישית

טיפול זוגי בדגש על אחריות אישית – הבחירה בידיים שלך…

טיפול זוגי יעוץ זוגי אימון זוגי תקשורת זוגית

זה הזמן למאזן וחשבון חייך !

יכול להיות שעשית הכול וזה סוף הדרך ! אבל עכשיו השאלה מה זה הכול ??
קודם כל – לא הכל שחור..

אני אתך. אצלך בסלון …הגדול אצלך בבית.

גם אם אתה לא מאמין שאפשר לעשות משהו… וגם אם אין לך כח נפשי למפגשים..

גם אם מאסת בכל ההבטחות – אני מבטיח לך שאחרי פגישה ראשונה התשובות המהותיות לאן דרככם יצופו לבד!

אני רואה במשמעות "שלום בית" ערך עליון ולכן אני מחויב לכם.

חבל על כל יום וכל דקת סבל.

עשו את הטלפון עוד עכשיו, אבל ממש עכשיו! ( אין הכחשה, אין התעלמות – עכשיו מתקשרים ! )

 

054-4544213, מולי פישבאום