logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

אתגר הדרכה מציעה שלוש שיטות גיוס מיון ואבחון

חברת אתגר גאה להציג בפניך תפיסה מהפכנית בתחום הגיוס והשמת עובדים בארץ.
הדרך היעילה והזולה ביותר לגיוס עובדים איכותיים

אנחנו יוצאים כנגד כל אותן חברות אשר מנהלות תהליך מיון באמצעות המבחנים הפסיכומטריים.

שתי סיבות להצהרה זו :

1. כיום, מעומדים רבים מגיעים למבחנים אחרי מבחני הכנה.
2. מבחנים מהסוג הנ"ל אינן מנבאים התאמה של סגנון התקשורת וליכולות ארוכות הטווח בנושא התקשורת הבין אישית של המגויס
לחברה החדשה.

אנו באתגר, יוצרים תהליך מיוני, מקורי המותאם לאופי הארגון ולצרכים הספציפיים לרבות התאמה של עובדים לתרבות הקיימת.
יתרוננו הנוסף, הנו בהבנת התפקידים הקיימים כיום בשווקים הרבים ( ביטוח, תיירות, אופטיקה ולרבות מכר בקמעונות )
פעמים רבות מרכז הערכה מבוצע בשטח תוך הדמיה אמיתית של המועמד לאופי התפקיד.

הרעיון המרכזי :

1. הגדרת תפקיד באופן ספציפי.
2. אבחון מעמיק של סוג המשרה המבוקשת.
3. אבחון מעמיק של המעסיק ( מנהל ישיר ) להתאמה ממוקדת למגויס הפוטנציאלי – התאמה ממוקדת
של העובד למעסיק / מנהל הן בפן ההתנהגותי והן בפן הבין אישי ( פגישה מוקדמת ).
4. הגדרת מודעה נכונה.
5. פרסום מודעת דרושים בעיתון ידיעות אחרונות / מקומון בגודל 3.5 אינץ ( מודעה סמויה / גלויה).
6. מיון קורות החיים – רלוונטי / לא רלוונטי.
7. ביצוע ראיונות ראשונים – מיון ראשוני.
8. ביצוע ראיונות שניים – מיון שני ( הערכה מקצועית ).
9. ביצוע מרכז הערכה לא קונבנציונאלי – התרשמות הלכה למעשה בסיטואציות מעולם התוכן הייחודי
של החברה בהדמיה אמיתית וסימולציות המועמד טרם קבלתו לתפקיד.
10. אופציונלי – בניית קורס הדרכה ( התנהגותי / מקצועי ) טרום תחילת העבודה.
11. מיומנויות וטכניקות לתפיסת מוצר ואופן הצגתו בדרך אפקטיבית.
12. הגברת מוטיבציה לרבות אמונה במוצר.
13. הסתכלות פנימית של העובד למטרת העסקתו.

מיון וגיוס ממוקד מעסיק

פעמים רבות המועמד עונה על פרופיל התפקיד הנדרש אך אנו באתגר מודעים לקושי בכניסת עובד חדש לארגון.
במקרים בהם נדרשת עבודה של המועמד באופן רציף על מול המעסיק הישיר אנו באתגר הדרכה ממליצים לבחור במיון וגיוס בדרך זו.
לפיכך, אבחון המעסיק בטרם גיוס מומעד רלוונטי הנו הכרחי.

היתרונות בכך :

א. אבחון של המעסיק הישיר לסגנון התקשורת שלו.
ב. אבחון האם המעסיק דומיננטי בסגנון הניהול שלו או פסיבי.
ג. אבחון האם המעסיק פורמלי או לא בסגנון הניהול שלו.
ד. מהו סגנון הניהול של המעסיק הישיר.

מיון וגיוס ממוקד מחלקה

פעמים רבות המועמד עונה על פרופיל התפקיד הנדרש אך אנו באתגר מודעים לקושי בכניסת עובד חדש לארגון.
במקרים בהם המועמד נדרש לעבוד בצוות יחד עם שאר עובדי מחלקה נוספים אנו באתגר הדרכה ממליצים לבחור במיון וגיוס בדרך זו.
"החדרת" עובד חדש למחלקה הנה משימה מיוחדת הדורשת משאבים רבים ובעיקר זמו ארגוני רב.
אבחון המחלקה, האינטריגות הקיימות וצורת העבודה הנם הדרך הבטוחה והיעילה לגיוס עובד חדש למחלקה.
לפיכך, אבחון המחלקה ואנשיה לרבות תרבות קיימת בטרם גיוס מועמד רלוונטי הנו הכרחי.

היתרונות בכך :

א. אבחון המחלקה וסגנון התקשורת הבולט בה.
ב. אבחון המחלקה בסגנון תפעול המשימות.
ג. אבחון המחלקה בעבודה שוטפת בדרך פורמלית או לא פורמלית.
ד. מי הם דמויות המפתח במחלקה וכיצד המועמד יוכל להשתלב עמם..

מיון וגיוס ממוקד תפקיד

פעמים רבות המועמד עונה על פרופיל התפקיד הנדרש אך אנו באתגר מודעים לקושי בכניסת עובד חדש לארגון.

במקרים בהם המועמד נדרש לתפקיד ספציפי ומיוחד. אנו באתגר הדרכה ממליצים לבחור במיון וגיוס בדרך זו.
הדגשים במיון וגיוס ממוקד תפקיד הנו בהליך הראיונות ומרכז הערכה.

מבוצעים שני ראיונות :
א. ראיון הכרות אשר אורך כ 45 דקות.
ב. ראיון עומק אשר אורך כ 90 דקות.

לאחר ביצוע הראיונות מוזמן המועמד למרכז הערכה ייחודי אשר אורכו כ שלוש שעות.
במרכז הערכה אנו מדמים את מהות עבודתו של המועמד ביומיום. מדמים את סביבת עבודתו בפועל ובודקים כיצד הוא מגיב בארועים שונים בהתאם לאופי העבודה בתפקידו.

מיון וגיוס ממוקד תפקיד, הנה דרך בטוחה ויעילה לגיוס עובד מקצועי לארגון.
לפיכך, עזרה באבחון התפקיד באמצעות אתגר הדרכה מעבר להגדרת פרופיל מועמד הנה מהותית וחשובה ביותר לגיוס מועמד מקצועי רצוי.